Project+Programmamanagement

Projectmanagement is een verzamelterm die vele verschillende manieren van werken kan beschrijven. Zo zijn er in sales en marketing vaak routinematige projecten voor nieuwe en bestaande klanten om bijvoorbeeld nieuwe producten te introduceren, bij vertaalbureaus spreekt met bijvoorbeeld van projecten om aan te geven dat ze een boek of film vertalen en zelfs een reïntegratietrajecten voor een zieke medewerker kan soms als project aangemerkt worden.

Ook programmamanagement kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Zo zijn er programma’s die gericht zijn om het managen van verschillende individuele projecten in parallel waarbij de overlap tussen de projecten minimaal is en waar de focus is op het zo efficient mogelijk inzetten van mensen en middelen. Er zijn echter ook programma’s waarbij de programmadoelen meer centraal staan en projecten steeds aangepast worden om de programmadoelen te behalen.

Projectmanagement

Projectmanagement is voor Voorneveld Consulting een tool om een verandering in een organisatie te realiseren. Bijvoorbeeld de implementatie van een nieuw factureringssysteem. Er zullen in een dergelijk project meerdere deelprojecten, ‘stromen’ of teams zijn die verantwoordelijk zijn voor een specifiek deelprobleem, bijvoorbeeld ‘ICT’, ‘Legal’, ‘Accounting’ en ‘Business’. Het projectmanagement zorgt ervoor dat de projectdoelen worden behaald en ondersteund de leden van het projectteam om zijn/haar werkzaamheden voor het project op tijd, met de juiste kwaliteit en binnen budget op te leveren.

Voorneveld Consulting is zeer ervaren in projectmanagement en is zowel bekend met Waterval-, als Agile manieren van werken. Vaker wel dat niet worden deze aanpakken tegenwoordig gecombineerd, dus de keuze tussen waterval en Agile is niet óf de één óf de ander, maar veel meer een goede balans tussen beide zodat klanten de voordelen van beide manieren van werken kunnen combineren.

Programmamanagement

Programmamanagement is voor Voorneveld Consulting een manier om de wijze waarop een organisatie werkt blijvend te kunnen beïnvloeden. Een programma is gericht op het behalen van een aantal duidelijk omschreven programmadoelen waarvoor het op voorhand nog niet precies vaststaat welke activiteiten/projecten precies uitgevoerd gaan worden. Projecten en andere initiatieven worden opgestart door het programmamanagement omdat ze bijdragen aan het behalen van de programmadoelen. Wanneer een project of initiatief niet, of niet meer genoeg bijdraagt aan het behalen van de programmadoelstellingen zal deze door het programmamanagement worden gestopt. Vervolgens worden alternatieve interventies en/of projecten opgezet die wel op een effectieve manier bijdragen aan de programmadoelen.

Voorneveld Consulting heeft meerdere programma’s opgezet en gemanaged, vooral op het vlak van overnames en fusies van organisaties. Kenmerk van de aanpak is daarbij steeds een heldere definitie van de doelen die bereikt dienen te worden in combinatie met een realistisch tijdpad met daarin een aantal tussentijdse ‘plateaus’ waar steeds een helder meetbaar resultaat aan gehangen kan worden. Dit stelt de betrokken organisatie(s) in staat om gedurende het programma toetsmomenten te hebben waarop objectief beoordeeld kan worden op het programma op de juiste weg is.

Een effectief programma zal voordat het programma gestart wordt veel tijd besteden aan het formuleren van de programmadoelen, hoe beter deze gedefinieerd zijn, hoe groter de kans op success van het programma. Wanneer het programma dan vorm gegeven wordt is het van belang om de belangrijkste ‘drivers’ van het programma te definiëren. Dit moet bij voorkeur een beperkte set zijn, bijvoorbeeld effectiviteit, kosten en acceptatie. Dit maakt dat het programma goed bestuurbaar is. Zodra er teveel ‘drivers’ benoemd wordt kan het programma verzanden in het verzamelen en rapporteren van informatie in plaats van het effectief sturen op de programmadoelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *