Leren & reflecteren

Waarom leren & reflecteren

Om als professional te groeien wil je nieuwe dingen leren, dit kan door het volgen van opleidingen, maar ook door nieuwe dingen uit te proberen in je dagelijkse werk. Daarnaast gaan er in de dagelijkse praktijk van een professional ook regelmatig dingen mis, een vervelende klant of een verkeerde inschatting, het overkomt iedereen wel eens.

Reflecteren op jezelf en waarom sommige dingen wel en andere dingen niet lukken kun je doen middels intervisie. In een intervisiesessie ga je met een groep van circa 6 personen (in vertrouwelijkheid) aan de slag met professionele vraagstukken. De groep komt per keer voor twee uur bij elkaar voor een sessie. Tijdens een sessie brengt steeds één deelnemer een casus in. De facilitator begeleidt vervolgens de groep om door middel van vragen aan de casusinbrenger zijn of haar probleem of vraag te verduidelijken met als doel dat de casusinbrenger tot inzichten komt die hem of haar helpen zijn of haar probleem zelf op te lossen. Intervisie blijkt keer op keer een zeer effectieve manier om professionals te helpen om hun eigen ontwikkelvraagstukken effectief te adresseren en verder te komen in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit kan door het aanleren van nieuwe vaardigheden, maar ook door te leren hoe het beste om te gaan met (dagelijkse) situaties die hun professie met zich meebrengt.

Aanpak

 • CONTRACTEREN (opdracht verstrekken)
 • VORMEN INTERVISIEGROEP(EN) (groep is tussen 5 en 7 leden)
 • STARTBIJEENKOMST (Wat is intervisie, wat wil je leren, hoe werken we samen in deze groep, wat is belangrijk voor jou daarin)
 • INTERVISIESESSIES (per sessie van 2 uur wordt de casus van één deelnemer besproken, aan het einde van elke sessie is er een evaluatie)
 • AFSLUITENDE BIJEENKOMST (wat is er geleerd, hoe wil de groep verder gaan met of zonder begeleiding)

Voorbeelden van het gebruik van intervisie

Intervisie voor de Orde van Organisatieadviseurs (Ooa)

Zelfstandige organisatie- en managementadviseurs hebben als onderdeel van hun lidmaatschap van de Ooa de mogelijkheid om intervisiesessies bij te wonen om te reflecteren op hun professionele leervragen. Als intervisiebegeleider organiseer ik ongeveer 8 sessies per jaar waar deze professionals kunnen reflecteren op elke vraag die ze op tafel leggen. Doel van deze sessies is professionals te stimuleren hun problemen en uitdagingen te uiten, oorzaken te vinden en waar mogelijk te stimuleren een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten.

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NFIP)

Als onderdeel van hun opleiding tot volledig gecertificeerd ‘rapporteur’ op het gebied van psychologische expertise in het Nederlandse rechtssysteem, moeten professionals een 1-jarige (parttime) opleiding volgen. Een deel van dit programma is om na te denken over uw persoonlijke gewoonten, vooroordelen en leerstijl (naast vele andere dingen). Als intervisiebegeleider heb ik reflectiesessies georganiseerd waar leden van het trainingsprogramma van elkaar konden leren en werden gestimuleerd om hun persoonlijke uitdagingen te overwinnen.

Indicatie van te gebruiken methoden

Voor de intervisiesessies wordt gebruik gemaakt van het boek ‘Praktijkboek Intervisie’ door Kohlmann en Bellersen. Dit boek wordt tevens gebruikt door de Orde van Organisatieadviseurs (ooa.nl) en biedt een rijk scala aan intervisiemethoden waaruit geput kan worden om per sessie een methode te kunnen kiezen die zo goed mogelijk aansluit bij de casus.

https://www.boomhogeronderwijs.nl/product/100-9787_Praktijkboek-Intervisie#inhoud

 • Methode 1 A4-methode: tekstinterpretatie
 • Methode 2 Appreciative Inquiry
 • Methode 3 Argyris, onproductieve gesprekken onderzoeken
 • Methode 4 Avontuur van de held
 • Methode 5 Balint
 • Methode 6 Clinics
 • Methode 7 Diversiteit in stemmen
 • Methode 8 Dominante ideeën 
 • Methode 9 Dynamische Oordeelsvorming®
  • Variant 1 Dynamische Oordeelsvorming in een ruimte 
  • Variant 2 Dynamische Oordeelsvorming aan een tafel
 • Methode 10 Gedragscode; een gevoel van strijdig handelen met de gedragscode
 • Methode 11 Helpende vragen 
  • Variant 1 Helpende Vragen Spel
 • Methode 12 Incidentmethode
 • Methode 13 Intervisie en spiritualiteit, de Stiltemethode
 • Methode 14 Metaforen
 • Methode 15 Mindmappen
 • Methode 16 Narratieve methode: verhaal maken 
  • Variant 1 Eén casus 
  • Variant 2 Individuele casus 
  • Variant 3 Een groepscasus
 • Methode 17 Ongeschreven regels 
  • Variant 1 De casusinbrenger formuleert een vraagstuk rondom zijn eigen ongeschreven regels 
  • Variant 2 Een organisatieonderdeel formuleert een vraagstuk rondom de ongeschreven regels die worden gebruikt
 • Methode 18 Openhartige intervisie
 • Methode 19 Oplossingsgerichte intervisie
 • Methode 20 Organisatieopstellingen
 • Methode 21 Redenering voor veranderen 
  • Variant 1 Redenering voor veranderen als methode op zichzelf 
  • Variant 2 Redenering voor veranderen als interventie binnen een andere methode
 • Methode 22 Roddelen 
  • Variant 1 Roddelen als methode op zichzelf 
  • Variant 2 Roddelen als interventie binnen een andere methode
 • Methode 23 Socratische dialoog
 • Methode 24 The Work
 • Methode 25 Tien-stappenmethode
 • Methode 26 Toevalstechnieken: Moeder Aarde Kaarten
 • Methode 27 U-procedure