Diagnose stellen

Wanneer een goede (organisatie) diagnose belangrijk is

U denkt dat er verbeteringen binnen uw organisatie nodig en mogelijk zijn, wellicht zijn er klachten van klanten, vallen resultaten tegen of zijn er ontevreden of overwerkte medewerkers.

U vraagt zich af hoe de nieuwste businessmodellen, methoden en/of tools in uw bedrijf kunnen worden ingepast.

U heeft een ambitieuze groeidoelstelling waardoor u het gevoel heeft dat uw organisatie en haar processen serieus opgeschaald dienen te worden met een geheel nieuwe aanpak.

U bent van plan om organisaties of afdelingen samen te voegen (samenwerking/fusie) waarbij er nog vragen zijn over de precieze samenwerkingsvorm en toekomstige werkwijze.

De zoektocht

Om genoemde vraagstukken te kunnen beantwoorden gaat u op zoek naar antwoorden en oplossingen.

Echter waar te beginnen? Er is een overweldigend aanbod aan tools, methoden en bureaus die beloven dé oplossing te hebben voor uw problemen.

Een te snelle keuze voor specifieke oplossing of partij kan ervoor zorgen dat het beoogde resultaat niet, of tegen te hoge kosten/na te lange doorlooptijd behaald wordt.

Voorneveld Consulting heeft de oplossing: een onafhankelijke aanpak door middel van een diagnose met daaraan gekoppeld een doordacht stappenplan zodat u zeker weet dat u tot resultaten komt.

Voordelen van een goede diagnose

 • Verbeteringen zijn structureel en bieden blijvende meerwaarde (doordat de verandering op het echte probleem / de echte kans gericht is, zal het effect blijvend zijn)
 • Medewerkers worden enthousiast over de mogelijke oplossingen (doordat ze meegenomen worden in de verkenning van het probleem / de kansen)
 • Planning wordt wél gehaald (een goede diagnose zorgt ervoor dat een probleem van meerdere kanten bekeken wordt, hierdoor neemt de kan op verassingen af)
 • Samenwerking tussen betrokken partijen verloopt soepel (omdat alle partijen een gedeeld beeld van het probleem / de land krijgen door het gezamenlijke onderzoek)
 • De kosten van de verandering zijn lager omdat er door een goede diagnose al een aanzet tot de verandering ontstaat (hierdoor is minder investering in ‘change management’ nodig in het implementatieproject, er is immers al een behoefte tot verandering aanwezig als gevolg van de diagnose)

Aanpak

Voorbeeld diagnoses

Organisatieontwerp Publieke Omroep BNNVARA

Onderzoeken hoe een net gefuseerde omroep (BNN + VARA) het beste kan functioneren. Hoe kunnen de doelstellingen het beste worden omgezet in doelstellingen en vernieuwde organisatievorm, welke ‘assets’ heeft de organisatie, bijvoorbeeld de ervaring van mensen, het culturele kapitaal, de reputatie. Daarnaast is onderzocht hoe de organisatie het beste mee kan dingen naar de financiering vanuit de koepelorganisatie NPO en hoe de beleidscyclus daarop afgestemd dient te worden.

Onderzoek synergievoordelen VODAFONE-ZIGGO

Nadat Ziggo ontstaan was uit de fusie tussen Casema, @Home en Multikabel was er een synergieprogramma opgezet om de synergieën te kunnen realiseren. Voordat echter alle synergieën gerealiseerd waren kwam er alweer een nieuwe fusie aan, dit keer een fusie tussen Ziggo en Vodafone Nederland. Om ook de synergieen van deze nieuwe fusie te kunnen realiseren en correct te kunnen toewijzen aan de nieuw gedane inversteringen is onderzocht hoe een nieuw synergieprogramma en organisatie eruit zou moeten zien. Wat zouden de doelen van de nieuwe organisatie moeten zijn die toeziet op het realiseren van de nieuwe synergieen, en welke mensen en wijze van aansturing zijn hiervoor geschikt?

Onderzoeken hoe intellectueel eigendom beter benut kan worden voor Nederlandse Publieke Omroep

Na een aanwijzing door het kabinet dat NPO zou moeten proberen meer omzet te halen uit haar intellectuele eigendommen (de door hun geproduceerde programma’s) is een initiatief gestart om na te denken hoe dit het beste bereikt kan worden. Over een periode van een aantal jaren zijn steeds stappen gezet om invulling te geven aan deze vraag. Na de eerste onderzoeken bleek een behoefte aan een gemeenschappelijk kader (een gemeenschappelijke rechterparagraaf voor in een productiecontract). Na enige tijd bleek dat er ook behoefte was aan een gezamenlijke organisatie en is de entiteit ‘Dutch Core’ opgezet om daarvanuit gezamenlijk te gaan exploiteren. Tot slot is ook een CRM systeem aangeschaft om de gemeenschappelijke producties te kunnen vastleggen. Elke stap in dit proces is steeds genomen na gedetailleerd onderzoek naar behoeften en haalbaarheid met alle betrokkenen.

 1. CONTRACTEREN (opdracht verstrekken)
 2. ORIËNTATIE (detaillering vraag + aanpak)
 3. GEGEVENS VERZAMELEN (brononderzoek, interviews)
 4. BEELDVORMEN (ideeën en percepties ophalen, delen en doordenken)
 5. ALTERNATIEVEN (verkennen op welke verschillende manieren problemen en oplossingen beoordeeld en gewaardeerd kunnen worden)
 6. KEUZEN MAKEN (Wat gaan we wel en wat gaan we niet doen)
 7. STAPPENPLANNING (Wie gaat wat, wanneer en met welke aanpak & doelstellingen doen)