Transitiemanagement

Wanneer transitiemanagement – Integratie van Organisaties en/of bedrijfsonderdelen

Wanneer organisaties fuseren of samengaan hebben ze als eerste te maken met de uitdaging om op een bepaalde datum geacht te worden één organisatie te zijn met al of niet een nieuwe naam. Om naar die datum toe te werken is er een transitieplan nodig. Dit transitieplan zal ervoor moeten zorgen dat er op de startdatum een nieuwe organisatie staat met een visie, missie, organisatievorm (welke vorm, welke afdelingen) en met instemming van alle relevante stakeholders (toezichthouders, raden van toezicht, ondernemingsraad etc.).

Nadat de beoogde datum behaald is en de nieuwe organisatie een feit is begint de volgende uitdaging, er zijn nu vaak overlappende producten, systemen en afdelingen en er is behoefte aan het beter leren kennen van hetgeen er nu feitelijk ontstaan is na het samengaan. Hiervoor is het nodig om intensief kennis te nemen van elkaars werkwijzen en te zien hoe deze gecombineerd kunnen worden tot een nieuwe manier van werken die recht doet aan ieders inbreng.

Wanneer de nieuwe organisatie in wat rustiger vaarwater gekomen is ontstaat er vaak behoefte aan het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen en doelen. De initiële doelen en werkwijze ontstaan tijdens de fusie/het samengaan waren immers vooral ‘top-down’ bedacht door investeerders of topmanagers. Voor een duurzame doorontwikkeling van de organisatie is het nu van belang dat nieuwe producten en werkwijzen nu echt door de nieuwe organisatie voortgebracht gaan worden.

Aanpak

  • CONTRACTEREN (opdracht verstrekken)
  • DOELSTELLINGEN BEPALEN (wat zijn de belangrijkste drivers voor de integratie)
  • INTERVENTIESTRATEGIE BEPALEN (hoe willen we de integratie aansturen)
  • MOBILISEREN (teams bij elkaar brengen en kennisuitwisseling op gang brengen)
  • CONFRONTEREN (wat hebben we geleerd over elkaars werkwijzen en hoe vertaalt dat naar de nieuwe realiteit)
  • ONTWERPEN (Welke organisatiewijze en processen voeren we waar en wanneer in)
  • PLANNING (Wanneer willen we welke (interim) doelen behalen om recht te doen aan de belangrijkste drivers achter de integratie)EVALUATIE (op gezette momenten bepalen of de beoogde planning en gewenste voordelen behaald worden)